assen: natuur in balans, sociale ongelijkheid

140521-191750


Er heerst een respect voor de natuur die de verbondenheid tussen mensen in de weg staat. De mens is ondergeschikt aan de natuur. Alleen de superrijken kunnen zich nog natuurlijke bronnen veroorloven. Alles wat uit de natuur komt, is een luxeproduct geworden en alles wat haar uit balans kan brengen, is ten strengste verboden. De armen, verreweg de grootste groep, gaan gebukt onder dit ecofundamentalisme. Voor zover de rijken in cultuur investeren, verlangen ze dat ecologische kwesties centraal staan. De armen klagen deze eenzijdige focus aan; er ontstaat het zogenaamde socio-activisme. Kunst wordt ‚de nieuwe vakbond’.

Dat de natuur heilig is verklaard, brengt een nieuwe scheiding tussen mens en natuur met zich mee. Aan de natuur mag niet geraakt worden, ze wordt kost wat kost beschermd en daarom ook zoveel mogelijk afgesloten. Er is sprake van ecosupprematie. Alleen een hele kleine rijke minderheid heeft toegang tot natuurlijke hulpbronnen, en de kennis erover, en kan zich een gezond leven veroorloven. Het paradijs is alleen weggelegd voor de happy few. De natuur is heer en meester en de rijken haar afgevaardigden. Voor de rest is het first things first, het pure overleven. Het langetermijndenken waar deze wereld van doordrongen is, brengt dus gek genoeg juist een kortetermijndenken met zich mee, de overbescherming van de natuur een louter overlevingsdenken voor het gros van de mensheid. Wetenschap en technologie houden zich enkel nog met eco-efficiëntie bezig en cultuur is ecodesign geworden.

Cultureel nieuws uit 2034

Last News

deze krant is samen met de Titanic on Earth uitgegegven.

Een krant bestaat niet, noch gedrukt noch digitaal. Beide vormen zijn te belastend voor de natuur, die de nieuwe heilige is. Nieuws wordt alleen mondeling doorgegeven, gaat alleen nog via via.

DSCF7401


19 juni 2034

PULSE Persbericht 2034

DSCF7474

In samenwerking met Titanic on Earth

Of hoe natuur de motor is voor transitie

Cultuur wordt ingezet als verering van de natuur

Beste mede-ingewijden en beschermers van de Nieuwe Wereld, Vanaf heden hebben wij unaniem beslist dat natuur de motor is voor transitie. Verwijzend naar het legendarische PULSE-transitienetwerk uit het jaar 2014 dat vruchteloos geprobeerd heeft om cultuur als motor te benoemen voor transitie, en gezien het desastreuze resultaat (lees: de ondergang van de Oude Wereld), kunnen we niet anders dan besluiten om cultuur te vervangen door natuur. In dit nieuwe transitienetwerk laten wij enkel culturele initiatieven toe die de natuur verheerlijken en centraal stellen. Subversieve cultuur met als doel een gelijkwaardige samenleving te creëren en een sociaal evenwicht te bewerkstelligen, wordt verboden. Hierop staat de doodstraf en verwijdering uit de Nieuwe Wereld. Er is ook een meldplicht bij vaststelling van verdachte culturele activiteiten.


Eén van acht scenario's gemaakt tijdens de pulse visiedagen

  • future_fabulators/first_nature_first.txt
  • Last modified: 2015-05-20 10:12
  • by nik